Φωτογραφίες

Ο Άγιος Ιωάννης Βατάτζης, Αυτοκράτωρ Βυζαντίου

Η Εκκλησία του Χριστού Σωτήρα
Εδώ υπάρχει η φορητή εικόνα του Αγίου.

Αγία Σοφία, ο Ιουστινιανός, η Παναγία και ο Μ. Κων/νος

Τα σχόλια είναι κλειστά.